Couldn't dating hotelarz czasopismo online lucky asf want

Wednesday, February 28, 2018 by Sungo

O miesięczniku

HOTELARSTWO to miesięcznik B2B adresowany do branży noclegowej. W pełni kolorowy magazyn wydawany jest w formacie B5, w objętości 56-60 stron. Pierwszy numer pojawił się w listopadzie 2009 r.

Do kogo jest skierowane HOTELARSTWO ?
HOTELARSTWO jest magazynem o charakterze informacyjnym, poradnikowym i narzędziowym, skierowanym do:

 • właścicieli
 • kadry menedżerskiej
 • pracowników obiektów noclegowych
 • dostawców usług i produktów dla branży noclegowej
 • uczniów i studentów szkół o profilu hotelarsko-gastronomicznym
 • inwestorów zainteresowanych rynkiem noclegowym, biur turystycznych
 • organów administracji państwowej oraz samorządów
  a także wszystkich sympatyków obiektów noclegowych

Samo czasopismo ma krótki życiorys, jednak dobór tematów i zawartośc merytoryczna wykorzystuje wiedzę i doświadczenie liderów redakcji, którzy z branżą noclegową związani są od kilkunastu lat. Dzięki temu oraz dzięki zespołowi stałych autorów, którymi są przede wszystkim osoby od lat zawodowo związane z rynkiem noclegowym, powstaje magazyn najbliższy rzeczywistym problemom branży.

Zakres tematyczny: jesteśmy inni

CO RÓŻNI MAGAZYN OD INNYCH CZASOPISM?

HOTELARSTWO JEST CZASOPISMEM, W KTÓRYM ZDECYDOWANĄ PRZEWAGĘ MAJĄ TEMATY WŁASNE, ZAINSPIROWANE WYDARZENIAMI, CZY PROBLEMAMI BRANŻY. TEMATYKĘ ODTWÓRCZĄ, TZW. "POKONFERENCYJNĄ", A TAKŻE OBSZERNE PRZEDRUKI INFORMACJI PRASOWYCH, ZOSTAWIAMY INNYM.  


HOTELARSTWO nie rezygnuje też z tematyki poruszanej przez inne media pisma adresowane do branży noclegowej: z technologii, wyposażenia, trendów, czy przedstawienia know how dużych sieci hotelarskich.

Jednak HOTELARSTWO tworzą HOTELARZE, bo bez ich pracy, wiedzy, umiejętności, czy zaangażowania nawet najlepiej wyposażony i najpiękniejszy obiekt pozostaje tylko jednym z wielu. Więc nasz miesięcznik koncentruje się na człowieku. Na psychologii, praktyce hotelarskiej, szkoleniu i szkolnictwie. I dopiero w kontekście udziału człowieka w budowaniu pozycji obiektu noclegowego na rynku pokazuje, wspierającą go technikę i technologię.

HOTELARSTWO, to nie tylko hotele, dlatego równą uwagę magazyn poświęca pozostałym obiektom świadczącym usługi noclegowe: ośrodkom konferencyjnym, wczasowym, szkoleniowym, hostelom, schroniskom, apartamentom, kwaterom agroturystycznym, czy świadczeniu usług noclegowych w środkach transportu.

Miesięcznik opiniotwórczy i inspirujący

W ciągu piętnastu pierwszych miesięcy obecności "Hotelarstwa" na rynku, miesięcznik lub jego autorzy, byli najczęściej cytowanym źródłem spośród wszystkich mediów skierowanych do branży hotelarskiej i turystycznej.
Cytują nas lub informują o naszych działaniach portale firm, instytucji i samorządów.
W połowie października 2011 r., czyli po ledwie 700 dniach obecności "Hotelarstwa" na rynku, doliczyliśmy się przeszło 200 takich publikacji. Żadne czasopismo, a nawet wszystkie czasopisma skierowane do sektora HoReCa i branży turystycznej, nie mogą poszczycić się taką liczbą wzmianek, cytatów, wypowiedzi eksperckich. To jeden z dowodów, że HOTELARSTWO ma wiedzę o rynku i jego problemach i potrafi ją wyartykułować.  
Miesięcznik stał się też stałym źródłem inspiracji wielu tematów dotyczących hotelarstwa, które pojawiają się w mediach ogólnoinformacyjnych.
Cytowały, powoływały się, pisały „za Hotelarstwem”, lub omawiały materiały m.in.:

 • Polska Agencja Prasowa
 • niemiecka agencja Deutsche Presse-Agentur
 • „Rzeczpospolita”
 • „Gazeta Wyborcza”
 • „Dziennik Gazeta Prawna”
 • „Puls Biznesu”
 • „Polska The Times”
 • „Parkiet”
 • „Życie Warszawy”
 • „Forbes”
 • Program 1 TV Ukrainy
 • Polskie Radio Program 1 i 3
 • TVN 24 CNBC Biznes
 • „Warsaw Business Journal”
 • „Newsweek”
 • „Czech Business Weekly”
  a także portale Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl, Bankier.pl, Money.pl, Forsal.pl, oraz media branżowe.

Wypowiadaliśmy się lub braliśmy udział w programach Polskiego Radia, Polsatu, CNBC Biznes i Canal Plus – szczegóły: http://www.e-hotelarstwo.com/start/media_o_hotelarstwie

Redakcja

zespół redakcyjny składa się przede wszystkim z praktyków znających realia branży oraz tematykę i sposób podejścia do problemów branży.
Inspiracją do powstania HOTELARSTWA były rozmowy z pracownikami obiektów noclegowych, właścicielami hoteli i osobami zainteresowanymi inwestycjami w branży hotelowej.
Obecna na rynku oferta wydawnicza skierowana do branży mimo liczebności (3 tytuły ukazujące się regularnie, 3 kolejne przestały się ukazywać w roku 2009 lub zmieniły cykl wydawniczy na nieperiodyczny) nie zaspokaja potrzeb przedstawicieli branży, szczególnie w zakresie poradniczym, informacji o aktualnych, ale istotnych wydarzeniach na rynku oraz rzetelnej i pogłębionej analizy oraz przedstawienia problematyki wszystkich segmentów składających się na polski rynek noclegowy.
Inspiracją są również doświadczenia zawodowe osób tworzących obecnie kolegium redakcyjne, czyli przede wszystkim hotelarzy-praktyków.

ANDRZEJ SZAFRAŃSKI
Jedynym dziennikarzem z wykształcenia i wykonywanego od ponad 15 lat zawodu dziennikarza ekonomicznego (m.in. "Gazeta Bankowa", "Prawo i Gospodarka", "Rzeczpospolita") jest redaktor naczelny, Andrzej Szafrański. Z rynkiem hotelarskim jest związany od roku 2006, jako analityk, autor wydawanych w latach 2007, 2008 i 2008 raportów o inwestycjach w branży hotelowej oraz redaktor naczelny miesięcznika "Hotelarz". W latach 2007-2008, równolegle z prowadzeniem miesięcznika dla hotelarzy, był redaktorem naczelnym miesięcznika "Rynek Turystyczny". Jako redaktor naczelny w latach 2006-2010 zredagował 50 wydań czasopism dla hotelarzy. W latach 2007-2008, równolegle z prowadzeniem miesięcznika dla hotelarzy, był redaktorem naczelnym miesięcznika "Rynek Turystyczny".

Przeczytaj, co Andrzej Szafrański myśli o mediach branżowych:
http://www.e-hotelarstwo.com/tematy/szprechrura?more=1804858976

JACEK PIASTA
Branżowym filarem redakcji jest Jacek Piasta, doradca i ekspert hotelarski. W hotelarstwie od połowy lat 90., początkowo w Biurze Zarządu ORBIS S.A., następnie związany z polskimi hotelami Best Western (jako dyrektor). Kolejno dyrektor kilku hoteli klasy średniej i wyższej, które otwierał i wprowadzał na rynek; wreszcie prezes spółki hotelarskiej. Obecnie jest wykładowcą akademickim, szkoleniowcem, publicystą i autorem podręcznika poświęconemu marketingowi obiektów noclegowych. Jest właścicielem i prowadzi najbardziej doświadczoną firmę doradztwa hotelarskiego w Polsce. Do końca roku 2010 doradzał ponad 100 obiektom w Polsce. W przeliczeniu na istniejące hotele w Polsce daje, to ponad 5 proc. hoteli w których powstaniu lub rozwoju uczestniczył.

Przeczytaj, co Jacek Piasta myśli o prasie branżowej i czytelnictwie:
http://www.e-hotelarstwo.com/tematy/szprechrura?more=532260862

Obaj Panowie, to rdzeń kolegium redakcyjnego, które składa się przede wszystkim z hotelarzy praktyków lub ekspertów.

Profil czasopisma i informacje dla reklamodawców

Profil czasopisma i informacje dla reklamodawców: www.e-hotelarstwo.com/reklama

Dystrybucja

W jaki sposób HOTELARSTWO jest dystrybuowane?
Przede wszystkim w drodze prenumeraty, sprzedaży redakcyjnej bieżących i archiwalnych numerów oraz wysyłki rotacyjnej. 

W drodze wysyłki rotacyjnej, co miesiąc egzemplarz czasopisma otrzymują: hotele, ośrodki konferencyjne, wypoczynkowe i wczasowe, pozostałe całoroczne obiekty obiekty zbiorowego zakwaterowania: pensjonaty, zajazdy, motele, hostele, schroniska. Także szkoły średnie i wyższe kształcące na kierunkach hotelarsko-gastronomicznych i turystycznych lub posiadające klasy w tych specjalizacjach; firm dostawców usług i wyposażenia dla hoteli oraz pracujących na rzecz hotelarstwa, m.in. firm szkoleniowych, czy transportowych
Do wymienionych jednostek prowadzona jest WYSYŁKA ROTACYJNA W CYKLU KWARTALNYM – co oznacza, że co kwartał ten sam adresat otrzymuje darmowo 1 egzemplarz czasopisma.
Miesięcznik jest także wysyłany do organów władzy państwowej, administracji samorządowej i instytucji zainteresowanych rozwojem turystyki i bazy noclegowej. Do tych jednostek prowadzona jest WYSYŁKA ROTACYJNA W CYKLU PÓŁROCZNYM – co 6 miesięcy ten sam adresat otrzymuje darmowo 1 egzemplarz czasopisma.

W listopadzie 2011 r. dotychczasowy sposób i kanały dystrybucji ulgają zmianie. Szczegółowe informacje podamy wkrótce.

Otoczenie wydawnicze

W swojej klasie czasopismo, jako magazyn o charakterze poradnikowym, narzędziowym i informacyjnym, nie ma konkurencji.
Pozostałe tytuły prasowe skierowane do branży noclegowej w Polsce, ukazujące się w roku 2011:

 • "Hospitality" (kwartalnik przekształcony od początku 2011 w rocznik, ukazuje się od roku 2006)
 • "Hotelarz" (miesięcznik, kontynuacja tradycji biuletynu ZPHT, a potem PZH, ukazującego się od roku 1962)
 • "Hotelarz Hotelier  - Dom poza domem" (ukazuje się w internecie w formie pliku PDF - brak informacji o periodyczności)
 • "Świat Hoteli" (dwumiesięcznik, ukazuje się od roku 2001, obecnie rozprowadzany jest przede wszystkim w sposób nieodpłatny)
 • "Horeca" (dwumiesięcznik, ukazuje się od listopada 2009 r.)
 • "Hotel Polska" (ukazuje się od 2002 r.)

W latach 2009-2011 miał miejsce systematczny spadek sprzedaży czasopism dla hotelarzy, co jest związane ściśle z rosnącą rolą internetu. Sprzedaży pozostałych czasopism nie służy także przejście "Świata Hoteli", czsopisma w większym stopniu informacyjnego, niż analityczno-poradniczego, na nieodpłatny sposób dystrybucji. Widać to najwyraźniej, po najstarszym z czasopism - "Hotelarzu", którego sprzedaż spadła z ponad 3 000 egzemplarzy na jesieni roku 2008 do 1408 egzemplarzy w styczniu 2011 r. (dane za ZKDP). Od połowy roku widać odbicie, co znajduje wyraz w stopniowym wzroście egzemplarzy rozprowadzanych płatnie.

Na polskim rynku istnieje kilkanaście portali, których adresatem jest branża hotelarska, gastronomiczna i turystyczna. Zawierają przede wszystkim treści poradnikowe i informacyjne. Część nie ma wyraźnie ukształtowanego profilu, łącząc treści skierowane zarówno do fachowców z branży, jak i szerokiego grona odbiorców/konsumentów.

Wśród portali adresowanych przede wszystkim do hotelarzy strona www.e-hotelarstwo.com, po niespełna dwóch latach obecności na rynku, wyrasta na lidera. Zarówno pod względem liczby wizyt, jak i czasu spędzanego na stronie przez Czytelników.

HOTELARSTWO ISTNIEJE OD 5 TYSIĘCY LAT

Informacje o pierwszych obiektach noclegowych, w których udzielano odpłatnej gościny, pochodzą z XXX wieku p.n.e. Opisywanie zmian jakie zaszły w branży hotelarskiej na przestrzeni ponad 50 wieków i relacjonowanie zachądzącej obecnie ewolucji, to właśnie jest HOTELARSTWO.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty.

http://www.e-hotelarstwo.com/start/o_miesieczniku